Er is een fout opgetreden in dit component.

Ik verdenk een van mijn werknemers van diefstal. Mag ik hem dan onder cameratoezicht plaatsen?

Als u uw werknemer verdenkt van diefstal of verduistering, mag u in principe bewijs daarvan verzamelen door middel van het maken van camerabeelden. In dat geval is namelijk sprake van een noodzaak tot het maken van de beelden. Zorg echter dat u daar zeer zorgvuldig mee omgaat. U zult het maken van de camerabeelden vooraf moeten aankondigen. Bovendien zult u, als er andere – minder zware – middelen voorhanden zijn, eerst voor deze minder zware middelen moeten kiezen. Verder moet u kunnen aantonen dat uw belang tot het maken van de beelden zwaarder weegt dan de geschonden privacy van de werknemer. Een voorafgaande aankondiging is dus gewenst maar heeft veelal niet het gewenste effect. Een werknemer die weet dat hij wordt opgenomen, zal zijn grijpgrage handjes immers thuishouden zolang de camera’s er hangen.