Er is een fout opgetreden in dit component.

Hoe kan ik interne criminaliteit zoveel mogelijk beperken?

Criminaliteit onder het personeel is demotiverend en leidt de aandacht af van het werk. Het is van belang dat u een duidelijk beleid voert voor wat betreft (het voorkomen van) criminaliteit op de werkvloer. Daarnaast is het van belang dat u dit beleid ook consequent uitvoert en dat u geen uitzonderingen maakt. U zou bijvoorbeeld in de huisregels kunnen opnemen dat het de plicht van iedere medewerker is om crimineel gedrag te melden. Daarnaast zou u in de huisregels kunnen opnemen dat bijvoorbeeld diefstal een aangifte en ontslag tot gevolg heeft. In het kader van de preventie zou u ook kunnen kiezen voor bewaking of een andere vorm van controle op het gedrag van het personeel. Daarnaast zou u gedrag dat in een zogenoemd ‘grijs gebied’ valt, uitdrukkelijk kunnen toestaan. Denk bijvoorbeeld aan het gebruik van faciliteiten op het werk. Van belang is dat u ook kleine misdragingen aanpakt, aangezien dergelijke misdragingen kunnen leiden tot een aantasting van de werksfeer en sneller kunnen uitgroeien tot ernstiger misdragingen.