Er is een fout opgetreden in dit component.

Moet ik aangifte doen van het gepleegde strafbare feit?

Het is in ieder geval raadzaam om aangifte te doen van het strafbare feit. Een strafrechtelijke veroordeling zal uw juridische positie in een eventuele ontslagzaak versterken. Als uw werknemer wordt vrijgesproken of de rechtsvervolging wordt gestaakt, houdt dit overigens niet automatisch in dat het ontslag geen stand kan houden. De aanwezige bewijzen zijn wellicht onvoldoende om een strafrechtelijke veroordeling aan te nemen, maar zijn veelal wel voldoende om een ontslag te rechtvaardigen.