Er is een fout opgetreden in dit component.

Moet ik in de arbeidsovereenkomst verwijzen naar de huisregels?

Het is niet nodig dat in de arbeidsovereenkomst wordt verwezen naar de huisregels. U mag de huisregels eenzijdig vaststellen. Het is uiteraard wel van belang dat u zorgt dat uw werknemers van de huisregels kennis kunnen nemen. Om te voorkomen dat een werknemer achteraf aangeeft geen kennis te hebben genomen van de huisregels, kunt u ervoor kiezen de huisregels te laten ondertekenen door uw personeel.