Er is een fout opgetreden in dit component.

Wanneer kunnen klanten algemene voorwaarden vernietigen?

Algemene voorwaarden moeten duidelijk zijn en mogen geen onredelijke bepalingen bevatten. Onredelijke bepalingen mogen vernietigd worden. Of sprake is van een onredelijke bepaling is afhankelijk van de situatie. Een voorbeeld is een bepaling waarin u als ondernemer bepaalt dat uw klant de overeenkomst niet mag ontbinden. Deze bepaling staat op de zwarte lijst, is dus onredelijk bezwarend en kan altijd vernietigd worden. Als u de algemene voorwaarden niet aan de klant kenbaar heeft gemaakt, mag deze de voorwaarden meestal vernietigen. Het is dus belangrijk om ervoor te zorgen dat uw klanten kennis kunnen nemen van de algemene voorwaarden.