Er is een fout opgetreden in dit component.

Wat wordt verstaan onder algemene voorwaarden?

Algemene voorwaarden zijn schriftelijke bepalingen die bij een overeenkomst horen. Denk aan bepalingen over de garantie of de reparatie. De partij die de algemene voorwaarden bij de overeenkomst gebruikt is de gebruiker. Dit is vaak de verkoper. De partij die de algemene voorwaarden vervolgens aanvaardt, is de wederpartij. Dit is de koper. Kernbedingen, bepalingen die de kern van de prestatie aangeven, zoals bijvoorbeeld de prijs, maken geen deel uit van de algemene voorwaarden.