Er is een fout opgetreden in dit component.

Ik heb een klacht ontvangen over een door mij geleverd product of dienst. Wat kan ik doen?

Op het moment dat u van een klant een klacht ontvangt over het door u geleverde product of de dienst, kunt u het beste de klacht op korte termijn beoordelen. Is de klacht van de klant terecht? Dan moet u kosteloos herstellen of vervangen binnen de door de klant gestelde redelijke termijn. Dit herstel of vervanging moet u uitvoeren zonder dat de klant daarvan al te veel overlast ervaart. Als herstel of vervanging niet mogelijk is, kunt u in samenspraak met de klant misschien komen tot een financiële compensatie. Vindt u de klacht na de beoordeling niet terecht? Dan kunt u dit het beste schriftelijk en onderbouwd aan de klant mededelen.