Er is een fout opgetreden in dit component.

Wanneer kan ik geen aanspraak meer maken op betaling van het overeengekomen bedrag?

Bij een koopovereenkomst met een consument kunt u na twee jaar geen aanspraak meer maken op betaling van de koopprijs. Bij een koopovereenkomst die u gesloten heeft met een zakelijke klant, kunt u na vijf jaar geen aanspraak meer maken op betaling van de koopprijs.

Bij een overeenkomst tot levering van een dienst kunt u na vijf jaar geen aanspraak meer maken op betaling van het overeengekomen bedrag.

Uw vordering tot betaling van het overeengekomen bedrag is dan namelijk verjaard (dit is de juridische term voor vervallen). Wilt u de termijn verlengen? Dat kan. Dit heet het stuiten van de verjaring. Dit doet u door een schriftelijke aanmaning of door een schriftelijke mededeling aan de afnemer van de dienst te versturen waarin u zich ondubbelzinnig het recht op nakoming voorbehoudt.