Er is een fout opgetreden in dit component.

Kan ik mij als producent van een product verzekeren tegen eventuele financiële gevolgen van productaansprakelijkheid?

Ja, u kunt als producent een productaansprakelijkheidsverzekering afsluiten. Deze verzekeringen vergoeden de schade wanneer u als producent aansprakelijk wordt gesteld voor de door een derde geleden schade.