Er is een fout opgetreden in dit component.

Wat wordt verstaan onder het woord product?

Onder product wordt verstaan een roerende zaak, ook nadat deze een bestanddeel is gaan vormen van een andere roerende of onroerende zaak. Ook elektriciteit wordt gezien als een product.