Er is een fout opgetreden in dit component.

Mag mijn energie zomaar worden afgesloten?

Nee, de energieleverancier moet bepaalde regels in acht nemen voordat hij tot afsluiting van uw energietoevoer mag overgaan. Raadpleeg daarvoor de website van uw energieleverancier. Wanneer u tijdig contact opneemt met de energieleverancier voor een betalingsregeling, kunt u wellicht voorkomen dat tot afsluiting wordt overgegaan. Mocht u van mening zijn dat u ten onrechte bent afgesloten, dan kunt u nadat u eerst bij uw energieleverancier heeft geklaagd een klacht indienen bij de Geschillencommissie Energie Zakelijk