Er is een fout opgetreden in dit component.

Wanneer kan ik naar de Geschillencommissie Energie Zakelijk?

Bij problemen met uw energieleverancier kunt u de hulp inroepen van de Geschillencommissie Energie Zakelijk. Er moet dan worden voldaan aan de volgende voorwaarden.

  • U heeft eerst zelf geprobeerd om met de stroomleverancier tot een oplossing te komen.
  • De stroomleverancier moet zijn aangesloten bij Energie-Nederland, bij Netbeheer Nederland of bij de Stichting Geschillencommissie voor Beroep en Bedrijf voor de behandeling van geschillen zijn geregistreerd.
  • U kunt dit controleren op de website van Energie-Nederland, de website van Netbeheer Nederland dan wel de website van de Geschillencommissie Energie Zakelijk. Neem bij twijfel telefonisch contact op met Energie-Nederland. De website is misschien niet up-to-date.
  • De schade mag niet meer dan € 50.000,- bedragen.
  • De klacht moet binnen drie maanden nadat u de stroomleverancier aansprakelijk heeft gesteld bij de Geschillencommissie worden ingediend.