Er is een fout opgetreden in dit component.

Schade door een stroom- of gasstoring: bij wie kan ik een schadeclaim indienen?

Door een stroom- of gasstoring kan er schade optreden. Ook als de stroom weer wordt ingeschakeld kan er schade optreden. In een korte periode wordt dan meer dan de toegestane hoeveelheid stroom geleverd, waardoor uw apparaten defect kunnen raken. Dit heet piekspanning. Als u schade lijdt door een stroom- of gasstoring, kunt u bij uw netbeheerder een schadeclaim indienen. In de algemene voorwaarden van uw netbeheerder staat omschreven wanneer u uw netbeheerder aansprakelijk kunt stellen voor de schade die u lijdt. U moet dan wel kunnen aantonen dat de schade is ontstaan door de stroom- of gasstoring of de piekspanning. Dit is soms lastig aan te tonen. Het indienen van een schadeclaim doet u zo.

  • Stel de netbeheerder schriftelijk aansprakelijk. Doe dit zo snel mogelijk na het ontdekken van het defect. Raadpleeg voor een eventuele termijn de leveringsvoorwaarden van uw netbeheerder.
  • Geef duidelijk aan waarom u een schadeclaim indient.
  • Geef de netbeheerder een redelijke termijn om te reageren op uw brief. Neem deze termijn ruim, omdat stroomleveranciers na een stroomstoring vaak te maken hebben met achterstanden.
  • Heeft u bonnen van reparaties van apparaten of foto's? Maak kopie├źn en stuur deze mee.
  • Houd er rekening mee dat de netbeheerder aansprakelijkheid in haar algemene voorwaarden in de meeste gevallen heeft beperkt tot gevallen waarin sprake is van opzet of grove schuld.
  • Houd er rekening mee dat bedrijfsschade, daaronder begrepen winst- en omzetderving, in de meeste gevallen niet voor vergoeding in aanmerking komt.