Er is een fout opgetreden in dit component.

Geldt er een opzegtermijn bij het opzeggen van mijn krant- of tijdschriftabonnement?

Aan de opzegging kunnen weer opzegtermijnen zijn verbonden. Dit houdt in dat u voordat de abonnementstermijn afloopt wel tijdig moet doorgeven dat u niet langer abonnee wilt zijn. Deze opzegtermijn mag niet langer zijn dan drie maanden en vaak niet langer dan een maand. Ook deze termijn zal in de algemene voorwaarden staan opgenomen en is afhankelijk van de looptijd van het abonnement. Als het abonnement drie maanden loopt, kan de opzegtermijn natuurlijk geen drie maanden zijn!