Er is een fout opgetreden in dit component.

Wat verstaat de wet onder garantie?

Garantie is juridisch gezien niets anders dan een omkering van de bewijslast. Dat wil zeggen dat wanneer een product binnen de overeengekomen garantieperiode gebreken vertoont, er wordt aangenomen dat het product gebrekkig is. Als de verkopende partij beweert dat dit niet het geval is, moet hij dit dan ook bewijzen.