Er is een fout opgetreden in dit component.

Wat zijn mijn rechten en plichten als zakelijke koper?

De belangrijkste verplichting van u als koper is dat u op tijd de koopprijs moet betalen. Daartegenover staat de verplichting van de verkoper om het gekochte product tijdig te leveren. Het geleverde product moet bovendien voldoen aan uw gerechtvaardigde verwachtingen.