Er is een fout opgetreden in dit component.

Case: leverancier levert te laat

Geen kerstbal op de plank
Freek de Wilt* runt een cadeauwinkel. Omdat de resultaten een beetje tegenvallen, besluit Freek dit jaar ook kerstspullen te verkopen. Maar in november zijn de spullen nog niet geleverd. Freek neemt contact op met de leverancier. Deze verzekert Freek per mail dat hij binnen twee weken alles binnen heeft. Begin december begint Freek echt zenuwachtig te worden: nog steeds ligt er geen kerstbal op de plank. Weer belt hij met de leverancier en legt uit dat hij de spullen nu echt nodig heeft. Over een paar weken staat het nieuwe jaar op de stoep en koopt geen hond meer kerstballen.

Probleem met aanlevering

Dan blijkt de leverancier de kerstspullen pas begin 2016 te kunnen leveren. Freek neemt contact op met DAS voor advies en ondersteuning. Duidelijk is dat de leverancier niet aan zijn eigen toezeggingen heeft voldaan. Dat heeft juridische gevolgen. Omdat hij Freek hierdoor in de kou heeft laten staan, wordt de leverancier aansprakelijk gesteld. En met succes. Gelukkig kan de leverancier geen beroep op zijn algemene voorwaarden doen, omdat die er in dit geval niet zijn. De schade die Freek nu kan vorderen, is zijn brutomarge minus bespaarde kosten (bijvoorbeeld niet gemaakte opslagkosten) over de misgelopen omzet. Bij een brutomarge van € 3 en in dit geval geen bespaarde kosten per kerstbal, wordt dat dus een forse claim.

Leg afspraken over uiterste leverdatum vast
Leg van tevoren altijd schriftelijk vast wat de uiterste leverdatum van producten is. Zeker als het producten zijn die gebonden zijn aan bijvoorbeeld feestdagen of een bepaald seizoen. Leg ook vast wat u tegen welke prijs koopt en hoe wordt geleverd. Gebruik voor de levering het liefst de vermelding ‘franco huis’. Dan moet de leverancier op zijn kosten bij het adres van uw onderneming leveren. Zo is de inhoud van de overeenkomst volstrekt helder.

Leverancier in gebreke?
Heeft u te maken met een leverancier die niet of niet op tijd levert? Lees in ons stappenplan wat u het beste kunt doen.

* De naam is gefingeerd