Er is een fout opgetreden in dit component.

Hoe kan ik een dwangsom voorkomen bij bedrijfsinspecties?

Tijdens bedrijfsinspecties toetst de betreffende inspectiedienst (bijvoorbeeld de GGD of een andere inspectiedienst van de gemeente) of uw bedrijf voldoet aan de wet- en regelgeving die voor uw branche geldt. Bijvoorbeeld de Arbeidstijdenwet, Kwaliteitseisen kinderopvang of de Warenwet.

Als de inspectiedienst een overtreding constateert, kan deze vaak verschillende maatregelen opleggen. Denk aan een bestuurlijke boete. Soms krijgt u niet direct een boete opgelegd, maar eerst een herstelsanctie. Bijvoorbeeld als uw bedrijf op een aantal punten niet voldoet aan de regelgeving. De inspectiedienst geeft u in zo’n situatie vaak een termijn om alsnog aan de regels te voldoen.

Herstelsanctie? Trek op tijd aan de bel
Vaak gaat een herstelsanctie gepaard met een ‘last onder dwangsom’. Dat wil zeggen: als u binnen de genoemde termijn niet aan de regels voldoet, u dan een dwangsom oftewel een boete opgelegd krijgt. En die boete kan oplopen tot enkele duizenden euro’s! Het is dus van groot belang om zo snel mogelijk maatregelen te treffen en binnen de genoemde termijn aan de regels te voldoen. Bent u het niet eens met de herstelsanctie, dan kunt u bezwaar maken.

Niet eens met sanctie? Maak bezwaar
Een herstelsanctie wordt meestal in een beschikking aan u opgelegd. Bent u het niet eens met de sanctie, dan kunt u bezwaar maken tegen de beschikking. Vaak wordt informatie over het maken van bezwaar ook op de beschikking zelf vermeld, de zogenoemde bezwaarclausule. Daar staat in wie er bezwaar kunnen maken, binnen welke termijn het bezwaar moet worden ingediend en waar u het bezwaar moet indienen. Let er op dat u binnen zes weken na de datum van verzending van de beschikking bezwaar maakt.

Bezwaarprocedure
Als u uw bezwaarschrift heeft ingediend, krijgt u bericht over een hoorzitting. Een hoorzitting is niet verplicht, het geeft u wel de kans uw bezwaren nog een keer toe te lichten. Vervolgens moet u binnen twaalf weken een beslissing op uw bezwaar ontvangen. Bent u het met die beslissing niet eens? Dan kunt u nog beroep instellen bij de rechtbank, sector bestuursrecht en eventueel daarna nog in hoger beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.