Er is een fout opgetreden in dit component.

Case: bouwplannen passen niet binnen het beleid van de gemeente

De zaken gaan goed bij hoveniersbedrijf De Distel*. Zo goed zelfs dat Rogier Distel* zijn eigen bedrijfspand kan gaan openen. Hij heeft al een tijd een geschikte plek op het oog: een klein stuk braakliggend terrein grenzend aan zijn eigen woonplaats. Om er achter te komen of de gemeente iets met de grond van plan is, neemt hij contact op met de gemeente. De gemeente vertelt hem dat op het perceel een woonbestemming rust. Dat betekent dat de gemeente van plan is om daar woningen te bouwen. Da’s een tegenvaller, maar niet direct einde verhaal. Hoe dat zit, leggen wij u uit.

Bestemmingsplannen: regels voor grond of gebouw
Voor bijna heel Nederland zijn regels vastgesteld wat er met een stuk grond of een gebouw mag gebeuren. Denk bijvoorbeeld aan regels over:

  • de hoogte en inhoud van een gebouw;
  • het soort dak (kap of plat dak);
  • waar het gebouw moet staan op het perceel;
  • waarvoor een lap grond of een gebouw mag worden gebruikt: voor wonen, werken, kantoren, wegen, tuin, enzovoort.

Voor elk stuk grond of gebouw zijn die regels vastgelegd in een specifiek bestemmingsplan. U kunt een bestemmingsplan raadplegen via de website ruimtelijkeplannen.nl. Nog niet alle bestemmingsplannen zijn hier te vinden. Staat het bestemmingsplan dat u zoekt niet op de website? U kunt natuurlijk ook informatie opvragen bij de betreffende gemeente.

Afwijken van een bestemmingsplan?
Passen uw bouwplannen niet binnen de regels van een bestemmingsplan? Dan zult u bij uw gemeente een vergunning moeten aanvragen om van het bestemmingsplan te mogen afwijken. Het gaat dan om een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘afwijken van het bestemmingsplan’. De gemeente beoordeelt uw vergunningsaanvraag en beslist of u mag afwijken van het bestemmingplan. U krijgt dus niet automatisch een vergunning. Het is de gemeente die beslist of uw verzoek past binnen haar beleid. Krijgt u geen vergunning? Neem dan contact op met een juridisch specialist.

In deze zaak
Zo ook Rogier. Na het indienen van zijn vergunningaanvraag krijgt hij te horen dat de gemeente niet van plan is hem een omgevingsvergunning voor de activiteit ‘afwijken van het bestemmingsplan’ te verlenen. Rogier belt vervolgens zijn rechtsbijstandverzekeraar om te horen of zijn bouwplannen alsnog kans van slagen hebben.

Bezwaar maken tegen het bestemmingsplan
De jurist legt Rogier uit dat er bij een afgewezen vergunningsaanvraag twee mogelijkheden zijn: het indienen van een bezwaarschrift bij de gemeente of het instellen van beroep bij de rechtbank, sector bestuursrecht. Het is afhankelijk van de voorprocedure (de procedure van vergunningaanvraag) welke procedure gevolgd moet worden. In dit geval is dat de bezwaarprocedure. De jurist dient bij de gemeente een bezwaarschrift in.

Bezwaar kans van slagen?
Een bezwaar kan slagen als het college van B en W bijvoorbeeld schriftelijke toezeggingen heeft gedaan of als de gemeente eerder in een soortgelijk geval wél een vergunning heeft verleend. En dat laatste is hier het geval. De eigenaar van een naburig perceel heeft een paar maanden eerder een vergunning gekregen om op dat perceel een eigen zaak te openen, terwijl dat perceel bestemd was voor woningen. De jurist voert dit als argument aan en dat blijkt succesvol. De vergunning wordt alsnog verleend en nog geen halfjaar later verwelkomt Rogier Distel de eerste klanten in een prachtig nieuw bedrijfspand.

Tip: zorg dat u op de hoogte bent van gemeentelijke plannen
Wilt u op de hoogte blijven van bouwplannen in uw omgeving? Bijvoorbeeld of er in uw omgeving nieuwe industrie gaat komen? U bent wellicht gewend om deze publicaties in de krant te lezen, maar steeds meer overheden publiceren bekendmakingen alleen nog maar digitaal. Meld u dan aan voor de e-mailservice van de overheid of download de OmgevingsAlert-app. Zo blijft u altijd op de hoogte van de ontwikkelingen in uw buurt.

* De naam is gefingeerd.