Er is een fout opgetreden in dit component.

Kan een bestemmingsplan wijzigen?

Ja, in de Wet ruimtelijke ordening is vastgelegd dat een bestemmingsplan elke tien jaar opnieuw moet worden vastgesteld. Dat kan door een heel nieuw bestemmingsplan vast te stellen, maar ook door het nemen van een verlengingsbesluit. Bij een verlengingsbesluit blijft het bestemmingsplan ongewijzigd. Wordt er in de periode van tien jaar geen nieuw bestemmingsplan vastgesteld of geen verlengingsbesluit genomen? Dan kan de gemeente geen tarief in rekening brengen (=leges heffen) voor de verleende omgevingsvergunning(en).

Tip!
Let op de gemeentelijke publicaties in de krant op de gemeentepagina of een bestemmingsplan in uw buurt wordt gewijzigd. U wordt als bewoner niet persoonlijk in kennis gesteld. U kunt zich bij uw gemeente inschrijven op de digitale kennisgevingen. Zo hoeft u nooit een publicatie te missen.