Er is een fout opgetreden in dit component.

Hoe vraag ik nadeelcompensatie aan?

Als u een vergoeding van uw schade wilt aanvragen, is het allereerst belangrijk dat u uw schade duidelijk in kaart brengt. Het beste kunt u dat doen aan de hand van rapporten van uw accountant of boekhouder waaruit uw gederfde winst blijkt. Zorg dat u kunt laten zien welke gevolgen het handelen van de gemeente voor uw bedrijf heeft en welke schade u hierdoor lijdt. Wees secuur en verzamel zoveel mogelijk schriftelijk bewijs dat uw schadeclaim onderbouwt.

Vervolgens kunt u een schadebesluit aanvragen bij het overheidsorgaan dat de schadelijke handelingen uitvoert. Maak hierbij gebruik van het aanvraagformulier van de overheid. Het aanvragen van nadeelcompensatie is ingewikkeld. Laat een jurist u daarbij helpen.