Er is een fout opgetreden in dit component.

Wanneer heb ik recht op nadeelcompensatie?

Stel, de gemeente legt nieuwe infrastructuur aan in de straten rondom uw winkel of bedrijfspand. Door de werkzaamheden is de buurt een bouwput en uw winkel slecht bereikbaar. Dat kost u veel klanten en leidt tot omzetverlies. Het is een voorbeeld van een situatie waarin u recht kunt hebben op nadeelcompensatie. Het moet gaan om een optreden van de overheid waardoor uw bedrijf onevenredig hard wordt getroffen. Grootschalige onderhoudswerkzaamheden is nog een voorbeeld. Het gaat dan wel om uitzonderingen. In de meeste gevallen komt de schade voor uw eigen rekening. De gemeente bekijkt namelijk altijd of de (tijdelijke) schade van uw bedrijf niet tot een normaal ondernemersrisico behoort.

Voorwaarden voor nadeelcompensatie
Het is niet makkelijk om nadeelcompensatie te krijgen. Er is een aantal voorwaarden waaraan uw situatie moet voldoen.

  • U wist niet dat de maatregelen zich zouden of de schade zich zou kunnen voordoen.
  • Uw schade valt niet onder het normaal maatschappelijk risico of het normaal ondernemersrisico.
  • Uw bedrijf is onevenredig hard getroffen vergeleken met andere bedrijven in de buurt.
  • Uw schade is het gevolg van het handelen van de overheid.
  • Uw schade is niet het gevolg van uw eigen handelen.
  • U hebt zelf schadebeperkende maatregelen getroffen.