Er is een fout opgetreden in dit component.

Wat is nadeelcompensatie?

Als de overheid werkzaamheden uitvoert waarvan u als ondernemer schade ondervindt, kunt u recht hebben op compensatie, een gedeeltelijke vergoeding van uw schade. Die compensatie heet nadeelcompensatie.