Er is een fout opgetreden in dit component.

Hoe gaat onteigening in zijn werk?

Grond in Nederland is schaars. Steeds meer grond is nodig voor uitbreiding van bijvoorbeeld het wegennet, nieuwe natuurgebieden, industrieterreinen en woningbouw. Als de overheid hiervoor grond nodig heeft, kan zij die kopen. Lukt dat niet, dan kan zij de grond onteigenen als het algemeen belang daarmee aantoonbaar is gediend en zij vooraf schadeloosstelling heeft verzekerd. Als grond wordt onteigend, wordt alles wat daar vast op staat eigendom van de overheid. De Onteigeningswet regelt de verschillende gevallen waarin de overheid kan onteigenen. De wet geeft voorschriften die de overheid daarbij in acht moet nemen.

Let op!
Als de overheid uw grond wil kopen, dan zal zij eerst met u proberen te onderhandelen. Het is belangrijk dat u in deze fase de mogelijkheden goed afweegt, want onteigenen wordt echt als een laatste middel gezien als partijen er onderling niet uitkomen. Zorg ook dat u overleg heeft met een accountant zodat bekeken kan worden wat wel of niet fiscaal vordelig voor u is. Bereikt u een akkoord over de prijs van de grond en eventuele schadevergoeding? Dan wordt de overheid door de onderlinge verkoop eigenaar van de grond. U ontvangt een vergoeding voor de grond en kosten. Komt er geen onderlinge verkoop tot stand? Dan zal de overheid een onteigeningsprocedure starten.