Er is een fout opgetreden in dit component.

Kan ik bij een onteigening als vervanging een andere bedrijfsruimte eisen?

Nee, u kunt niet als vervanging een andere bedrijfsruimte eisen. Het uitgangspunt is dat er een schadevergoeding in de vorm van geld wordt betaald. De overheid kán u wel, in plaats van een schadevergoeding in de vorm van geld, een vervangende bedrijfsruimte of bouwperceel aanbieden. Zodra u weet dat u uw pand aan de overheid gaat verkopen of dat uw pand onteigend zal gaan worden, kunt u al op zoek naar een ander pand. Het is echter wel verstandig om nog niet definitief een nieuw pand te kopen als u nog niet zeker weet of uw huidige pand wel verkocht of onteigend zal worden.

Even groot perceel of pand?
U kunt niet een even groot pand of perceel terugeisen. De overheid moet ervoor zorgdragen dat u na de onteigening in een gelijkwaardige financiële positie belandt. Dit houdt niet in dat u in een identieke situatie moet belanden. Als uw financiële positie na de onteigening gelijkwaardig is aan die ervoor, ook al heeft u een kleiner perceel, heeft de overheid naar behoren gehandeld. Als u na de onteigening een kleiner perceel krijgt, wordt dit nadeel van uw nieuwe perceel wel berekend in de schadevergoeding.