Er is een fout opgetreden in dit component.

Mijn grond wordt onteigend. Kan ik een schadevergoeding krijgen?

Ja, u krijgt een vergoeding van alle schade die u rechtstreeks en noodzakelijk door de onteigening lijdt. De basis bij de berekening van uw schade is dat u na onteigening (of aankoop) in een gelijke vermogens- en inkomenspositie zult verkeren. Als uw pand of perceel wordt onteigend en u zet uw bedrijf elders voort (verplaatsing) dan krijgt u een volledige vergoeding. Voorbeelden van schade die u vergoed krijgt: vermogensschade (zoals de waarde van uw onroerendgoedzaak), eenmalige kosten (zoals verhuiskosten) en advieskosten. Emotionele schade wordt niet vergoed.

Verzet helpt soms
Heeft het zin om u tot het uiterste te verzetten? Nee, dat maakt niets uit. De deskundigen stellen de schadevergoeding vast en daarbij wordt niet gelet op hoe sterk de eigenaar zich tegen onteigening heeft verzet. Wel kan uw verzet bij een overheid die haast heeft de bereidheid vergroten om bij de poging tot onderhandse aankoop een hogere schadevergoeding aan te bieden.