Er is een fout opgetreden in dit component.

Wat wordt verstaan onder minnelijke onteigening?

Een minnelijke onteigening is een overeenkomst waarbij u en de gemeente afspreken dat deskundigen (meestal de onteigeningsdeskundigen van de rechtbank) de schadevergoeding voor de grond bepalen. De hoogte van de schadevergoeding, die door de deskundigen wordt bepaald, is bindend voor de gemeente en u. Deze minnelijke onteigening kent een groot voordeel: de administratieve fase en de gerechtelijke fase van de onteigeningsprocedure worden overgeslagen.

Nadeel
Er kleeft ook een nadeel aan: u bent gebonden aan de hoogte van de schadevergoeding die de deskundigen bepalen. U kunt de procedure slechts in beperkte mate vertragen, namelijk door tijdens de termijn dat het onteigeningsplan ter inzage ligt bij de gemeente en later bij de regering uw bedenkingen naar voren te brengen. Dit zal een kleine vertraging in de procedure opleveren.