Thema

Overheid

Zoeken

Wie kunnen grond onteigenen?

Een gemeente kan onteigenen, bijvoorbeeld voor een industrieterrein of woningbouw. Maar ook een waterschap, provincie of de rijksoverheid kunnen grond onteigenen, bijvoorbeeld voor nieuwe infrastructuur.