Er is een fout opgetreden in dit component.

Hoe verloopt de planschadeprocedure?

Zodra de gemeente de aanvraag heeft ontvangen, zult u eerst de leges moeten betalen. Daarna beoordeelt een planschadecommissie:

1. Is er sprake van schade?

2. Hoe groot is de schade?

3. Welke invloed heeft de schade op de waarde van de woning?

Veel gemeenten schakelen bureaus in die gespecialiseerd zijn in het beoordelen van planschadeverzoeken.

Een planschade aanvraag moet binnen 5 jaar zijn ingediend.

Bekende bureaus in planschadeland zijn de Stichting Advisering Onroerende Zaken, Oranjewoud, Verhagengroep, Kenniscentrum voor Overheid en Bestuur. De bureaus treden op als planschadeadviescommissie. De commissie doet onderzoek naar de inhoud van het oude en het nieuwe bestemmingsplan en bepaalt zo wat de verschillen zijn. Ook wordt beoordeeld wat de invloed is op de waarde van uw pand.

De commissie brengt een conceptadvies uit. Op dit advies kunt u reageren. U doet er goed aan om het advies met een deskundige te bespreken om zo een goede reactie te kunnen schrijven of door de deskundige te laten indienen. De gemeente kan ook op het advies reageren. De commissie verwerkt de reacties tot een definitief advies en biedt het advies aan de gemeente aan. De gemeente neemt vervolgens een beslissing. De gemeente mag afwijken van het advies. Dat moet dan wel gemotiveerd gebeuren.

Bent u het niet eens met de beslissing van de gemeente? Dan kunt u binnen zes weken schriftelijk bezwaar maken.