Er is een fout opgetreden in dit component.

Komt de volledige planschade voor vergoeding in aanmerking?

Nee, niet de volledige schade wordt vergoed. Er geldt een eigen risico van 2% van de waarde van uw pand. Van het schadebedrag wordt dus een bedrag ter grootte van 2% van uw pand afgetrokken. De tegemoetkoming wordt verhoogd met de wettelijke rente. Deze wordt berekend over de periode vanaf de ontvangst van de aanvraag tot het moment van uitbetaling. Daarnaast worden de door u betaalde leges terugbetaald. U krijgt de betaalde leges niet terug als de gemeente geen vergoeding van de planschade toekent.