Er is een fout opgetreden in dit component.

Waar kan ik een verzoek om planschadevergoeding indienen?

Een verzoek om vergoeding van planschade moet u schriftelijk indienen bij de gemeente. Hiervoor kunt u een aanvraagformulier ophalen bij de gemeente. Als aanvrager van het verzoek om planschadevergoeding moet u leges betalen. Het bedrag varieert per gemeente (tussen de € 300 en € 500). U krijgt dit bedrag terug als het verzoek om vergoeding van planschade geheel of gedeeltelijk wordt toegewezen.

Op tijd indienen!
Het is heel belangrijk is dat u een verzoek om vergoeding van planschade indient binnen vijf jaar nadat de planologische maatregel onherroepelijk is geworden.