Er is een fout opgetreden in dit component.

Wanneer is er geen recht op planschadevergoeding?

Schade die redelijkerwijs te voorzien was, komt niet voor vergoeding in aanmerking. Bijvoorbeeld: als u een pand koopt terwijl al bekend is dat vlakbij een snelweg zal worden aangelegd, komt u niet in aanmerking voor vergoeding van planschade.