Er is een fout opgetreden in dit component.

Wanneer is er recht op planschadevergoeding?

De schade moet worden veroorzaakt door een wijziging van een bestemmingsplan of de verlening van vrijstelling van een bestemmingsplan. De vraag of schade wordt geleden, wordt beantwoord aan de hand van een vergelijking tussen het oude bestemmingsplan en het nieuwe bestemmingsplan.

Tip!
Informeer voordat u een bedrijfspand koopt bij de gemeente naar het bestemmingsplan. Vraag ook of er plannen zijn om in de omgeving veranderingen door te voeren. Vraag goed door. Er wordt al snel gesteld dat de schade te voorzien is, zelfs als er geen concrete plannen bestaan. Mochten er plannen bestaan, hou daar dan rekening mee bij de (prijs)onderhandelingen.