Er is een fout opgetreden in dit component.

Hoe behandelt de gemeente een omgevingsvergunningaanvraag?

De gemeente toetst een aanvraag voor een omgevingsvergunning aan het bestemmingsplan (daarin staat wat mag worden gebouwd), de welstandseisen (hierover adviseert de welstandcommissie) en de technische eisen van het Bouwbesluit en de Bouwverordening. Voor monumenten geldt een afwijkende regeling.

De gemeente moet binnen acht weken op uw aanvraag beslissen. Deze termijn kan worden verlengd met zes weken. De verlenging moet wel binnen de (eerste) termijn van acht weken worden genomen. Beslist de gemeente niet tijdig op uw aanvraag? Dan wordt de vergunning van rechtswege verkregen. Dit betekent dat u de vergunning automatisch verkrijgt. Let op: dit geldt alleen als er geen belemmeringen zijn om u een vergunning te verlenen. Is er bijvoorbeeld strijd met het bestemmingsplan of heeft uw aanvraag betrekking op de verbouwing van een monument? Dan kan de vergunning niet van rechtswege aan u worden verleend.