Thema

Overheid

Zoeken

Mijn vergunningaanvraag is afgewezen. Wat nu?

Als de gemeente u weigert een vergunning te verlenen, dan kunt u bij het college van burgemeester en wethouders een bezwaarschrift indienen. U moet dat doen binnen zes weken na verzending van de weigering. Als de vergunning wordt verleend, kunnen belanghebbenden (bijvoorbeeld omwonenden) daartegen een bezwaarschrift indienen. Ook dat moet binnen zes weken na de verzending van het besluit gebeuren.