Er is een fout opgetreden in dit component.

Welke vergunningen heb ik nodig als ik wil gaan slopen, bouwen én een uitrit aanleggen?

Sinds 1 oktober 2010 heeft u daar maar één vergunning voor nodig: de omgevingsvergunning. De omgevingsvergunning kan voor allerlei activiteiten die met het (ver)bouwen samenhangen gelden. In uw geval dus voor het slopen van een oud pand, het bouwen van een nieuw pand en het aanleggen van een uitrit. Voortaan hoeft u voor verschillende activiteiten in één project dus niet meer verschillende vergunningen aan te vragen. Door het aanvragen van de omgevingsvergunning vraagt u alle benodigde vergunningen in één keer aan.
We hebben het opzettelijk over een vergunning en niet over een bouwvergunning, omdat de bouwvergunning niet meer bestaat. Met de invoering per 1 oktober 2010 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is de naam bouwvergunning veranderd in ‘omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen’. Het begrip ‘bouwen’ wordt daarbij ruim uitgelegd: de vergunning geldt voor veel meer activiteiten dan alleen ‘bouwen’.