Er is een fout opgetreden in dit component.

Hoe wordt de waarde van mijn pand bepaald?

De WOZ-waarde van bestaande woningen wordt in principe bepaald door vergelijking met soortgelijke onroerende zaken (referentieobjecten) die rond de waardepeildatum zijn verkocht. De WOZ-waarde van een niet-woning wordt in principe bepaald door de huurwaardekapitalisatie-methode (hwk-methode). In deze methode wordt de WOZ-waarde bepaald door de huurprijs op de waardepeildatum te vermenigvuldigen met een kapitalisatiefactor.
Hoewel eerdergenoemde waarderingsmethoden in principe zijn voorgeschreven voor woningen respectievelijk niet-woningen, bestaat er in bepaalde situaties nog ruimte voor een andere waarderingsmethode. Zo kan de WOZ-waarde van een niet-woning bijvoorbeeld ook worden vastgesteld door een mix van de vergelijkingsmethode en de hwk-methode.