Er is een fout opgetreden in dit component.

Wat kan ik doen als mijn werknemer tijdens werktijd een ongeval met letsel heeft?

Als uw werknemer tijdens het werken een ongeval krijgt, ligt de bewijslast bij u. Als werkgever moet u aantonen dat u heeft voldaan aan de zorgplicht om een veilige omgeving te creëren voor uw werknemers. Het is dus van belang dat u aantoont dat u goed onderzoek hebt gedaan naar de mogelijke gevaren tijdens het werken en dat u maatregelen heeft genomen. Daarnaast is het belangrijk dat u kunt bewijzen dat u uw werknemers hebt geïnstrueerd over de veiligheidsmaatregelen.

Ongevallenrapport opstellen
Bij een ongeval is het van belang dat u de toedracht van het ongeval en het opgelopen letsel in een ongevallenrapport vermeldt. Bij blijvend letsel, ziekenhuisopname of overlijden bent u verplicht een melding te doen bij de Arbeidsinspectie.

Aansprakelijkheidsverzekering?
Als u als werkgever aansprakelijk wordt gesteld, dan kunt u dit aanmelden bij uw aansprakelijkheidsverzekeraar (AVB). U kunt zelf beter geen uitspraken doen over de aansprakelijkheid. De kwestie zal verder door de verzekeraar worden afgehandeld en deze zal - bij gebleken aansprakelijkheid - ook een schadevergoeding betalen aan de werknemer. Mocht u voor uw werknemers een ongevallenverzekering hebben afgesloten, dan kunt u ook bij de ongevallenverzekeraar meteen een melding doen.

Goed werkgeverschap
De werknemer kan u bij een ongeval tijdens werktijd ook aanspreken omdat u zich niet als goed werkgever hebt gedragen. Goed werkgeverschap houdt in dat geval in dat een werkgever een adequate (ongevallen)verzekering moet afsluiten voor werknemers. Doet u dit niet, dan kunt u aansprakelijk zijn voor schade die een werknemer lijdt, voor zover de adequate (ongevallen)verzekering deze schade zou hebben gedekt.