Er is een fout opgetreden in dit component.

Hoe zit het met de zorgplicht van een werkgever als werknemers thuiswerken?

Flexwerken is voor de werkgever vaak een lastige verplichting. Zo heeft een werkgever er bijvoorbeeld minder goed zicht op hoeveel uur zijn werknemer thuis aan het werk besteedt en of hij wel voldoende pauze en ontspanning neemt. Als een werknemer ook buiten kantoor werkzaamheden verricht, moet een werkgever zich realiseren dat zijn verantwoordelijkheid als goed werkgever niet ophoudt bij het verlaten van het kantoorpand. De zorgplicht van de werkgever gaat verder. Hij kan zelfs aansprakelijk zijn voor beroepsziekten die thuiswerkers oplopen.

Werknemer moet aantonen
De hamvraag is vaak of u als werkgever tekort bent geschoten in uw zorgplicht. Stelt een werknemer u aansprakelijk omdat hij van mening is dat zijn beroepsziekte is ontstaan in de uitoefening van zijn werkzaamheden? Dan zal de werknemer dat moeten aantonen. Het is niet altijd eenvoudig vast te stellen en het komt vaak voor dat een rechter hierover moet oordelen. Kan de werknemer echter bewijzen dat zijn schade is veroorzaakt door zijn werkzaamheden, dan zal de werkgever moeten bewijzen dat hij aan zijn zorgplicht heeft voldaan. Voorkom dat u ten onrechte aansprakelijk wordt gehouden en laat u in zo’n situatie altijd juridisch bijstaan.

Maak afspraken met uw werknemer
Als u weet dat een werknemer thuis een plank als bureau gebruikt, dan moet u dat met uw werknemer bespreken en aangeven dat er sprake is van een onwenselijke, ongezonde werksituatie. Ook als uit het mailverkeer van de werknemer blijkt dat hij constant aan het werk is, ook ‘s nachts, zal daarover gesproken moeten worden. Bent u op de hoogte van een ongezonde werksituatie zonder dat u daar iets aan doet, dan loopt u het risico dat u aansprakelijk wordt gesteld als de werknemer bijvoorbeeld een burn-out krijgt. Maak daarom zoveel mogelijk afspraken over de thuiswerkplek met een thuiswerkende werknemer. En zorg dat u erop toeziet dat de werknemer zich aan de instructies houdt. Probeer de afspraken hierover schriftelijk vast te leggen.