Er is een fout opgetreden in dit component.

Case: boete voor te laat aanzeggen

Risikoos BV* is een populaire werkgever. De sollicitanten zijn niet aan te slepen. Omdat directeur Koos* altijd op zoek is naar de beste mensen voor zijn bedrijf, heeft hij er een handje van om contracten voor bepaalde tijd niet te verlengen. Zo krijgt nieuw talent de kans om het bedrijf te komen versterken.

Ook het contract van werkneemster Sara* loopt op 1 juni 2015 af. Zij heeft Koos al meerdere keren gevraagd wat er met haar contract gaat gebeuren. Wil het bedrijf met haar verder of kan zij straks op zoek naar een andere baan? Koos is echter laks en stelt het gesprek met Sara tot het laatste moment uit. Een week voor het aflopen van haar contract laat hij Sara weten dat Risikoos helaas niet met haar verder wil. Een zware teleurstelling voor Sara. En een paar weken later ook voor Koos. Hij ontvangt namelijk een brief waarin Sara aanspraak maakt op een schadevergoeding. Koos legt de brief voor aan zijn rechtsbijstandverzekeraar.

Werkgever moet werknemer informeren
Sinds 1 januari 2015 gelden nieuwe regels. Een van die regels houdt in dat u een werknemer met een tijdelijk arbeidscontract van minimaal zes maanden op tijd moet informeren over een eventuele voortzetting van de arbeidsovereenkomst. Dit heet de aanzegplicht van de werkgever. Dat betekent dat u een werknemer voortaan minstens een maand van tevoren schriftelijk moet laten weten of het contract afloopt of wordt verlengd en onder welke voorwaarden. Deze nieuwe regel geldt voor alle tijdelijke arbeidsovereenkomsten van zes maanden of langer die na 31 januari 2015 automatisch aflopen.

Consequentie te laat informeren
Laat u uw werknemer korter dan een maand voordat de arbeidsovereenkomst afloopt, weten wat er met de arbeidsovereenkomst gebeurt? Dan moet u hem een vergoeding van (maximaal) een maandsalaris betalen. Dat geldt ook als u uw werknemer helemaal niets laat weten. De boete wordt naar rato berekend. Twee weken te laat, betekent een boete van een half maandsalaris.

In dit geval
Sara heeft gelijk: de nieuwe regels gelden ook voor haar contract. Dat betekent dat Koos haar niet op tijd heeft geïnformeerd. Hij had dat namelijk uiterlijk op 30 april 2015 moeten doen. Voor elke dag dat Koos te laat is, moet hij Sara een boete betalen. In dit geval betekent dat een boete van driekwart maandsalaris.

Voorkom een boete

  • Zorg dat u uw personeelsadministratie zodanig inricht dat u het einde van een dienstverband op tijd signaleert en aan uw werknemer kunt mededelen.
  • Wilt u een arbeidsovereenkomst voortzetten? Als u een werknemer hierover niet tijdig informeert, blijven de oude arbeidsvoorwaarden gelden. Zorg dus dat u van alle werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst goed bijhoudt wie u wanneer moet ‘aanzeggen’. En denk alvast na over de nieuwe arbeidsvoorwaarden die u eventueel wilt aanbieden.

* De naam is gefingeerd.