Er is een fout opgetreden in dit component.

Moet ik het einde van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met een werknemer bespreken?

Ja, sinds 1 januari 2015 geldt er voor werkgevers een aanzegplicht. Dat betekent dat u als werkgever minstens een maand voordat een arbeidsovereenkomst afloopt, de werknemer schriftelijk moet laten weten of u de arbeidsovereenkomst laat eindigen dan wel voortzet en onder welke condities. Deze wijziging geldt voor alle tijdelijke arbeidsovereenkomsten van zes maanden of langer die na 31 januari 2015 automatisch aflopen. Loopt het contract bijvoorbeeld af op 10 december 2015? Dan moet u de werknemer uiterlijk op 9 november 2015 laten weten of het contract straks automatisch afloopt of dat u het wil verlengen.
 
Wat zijn de consequenties als ik een werknemer niet (op tijd) informeer?
Informeert u uw werknemer niet of te laat, dan moet u de werknemer voor elke dag dat u te laat bent een boete betalen, met een maximum vaneen bruto maandsalaris.

Tip!
Wilt u een arbeidsovereenkomst voortzetten? Dan is het ook belangrijk om te weten dat wanneer u een werknemer hierover niet tijdig informeert, de oude arbeidsvoorwaarden blijven gelden. Zorg dus dat u voor alle werknemers met een tijdelijke arbeidsovereenkomst goed bijhoudt wie u wanneer moet ‘aanzeggen’.