Er is een fout opgetreden in dit component.

Wat wordt verstaan onder een arbeidsovereenkomst?

Soms kan het onduidelijk zijn of er sprake is van een arbeidsovereenkomst of niet. In de wet staat het volgende: 'De arbeidsovereenkomst is de overeenkomst waarbij de ene partij, de werknemer, zich verbindt in dienst van de andere partij, de werkgever, tegen loon gedurende zekere tijd arbeid te verrichten'. In deze definitie worden vijf elementen genoemd.

  • De werknemer moet arbeid verrichten.
  • U moet hiervoor loon betalen.
  • De arbeid moet gedurende een zekere tijd gebeuren.
  • Er moet sprake zijn van een gezagsverhouding.
  • De werknemer moet de arbeid zelf verrichten.