Er is een fout opgetreden in dit component.

Kan ik mij als werkgever altijd beroepen op een concurrentiebeding?

Nee, als het dienstverband met een werknemer is geëindigd als gevolg van ernstig verwijtbaar handelen of nalaten van de werkgever, kan daarop geen beroep worden gedaan. De rechter kan verder een overeengekomen boete die samenhangt met overtreding door een werknemer matigen. En het is ook mogelijk dat de werkgever voor de duur van het concurrentiebeding aan deze werknemer een vergoeding moet betalen. De omvang van een dergelijke vergoeding wordt door de rechter "naar billijkheid" vastgesteld.