Er is een fout opgetreden in dit component.

Wanneer is een concurrentiebeding teveel beperkend?

Een concurrentiebeding mag een werknemer beperken in zijn vrijheid van arbeidskeuze, maar niet zover dat het de werknemer helemaal onmogelijk wordt gemaakt om bij een nieuwe werkgever aan de slag te gaan. Denk aan de volgende situaties.

  • Het concurrentiebeding heeft een te lange werkingsduur (een duur van maximaal twee jaar wordt over het algemeen aanvaardbaar geacht).
  • Het concurrentiebeding heeft een te grote (geografische) reikwijdte.
  • Het dienstverband duurt te kort om een concurrentiebeding te rechtvaardigen.
  • Als het concurrentiebeding zwaarder is gaan drukken, omdat de werknemer gedurende zijn dienstverband een andere functie heeft gekregen (met bijvoorbeeld meer verantwoordelijkheden of een groter werkgebied).