Er is een fout opgetreden in dit component.

Wat wordt verstaan onder een concurrentiebeding?

Een concurrentiebeding (ook wel non-concurrentiebeding genoemd) verbiedt de werknemer om gedurende een bepaalde tijd na het einde van de arbeidsovereenkomst op bepaalde wijze en/of bij bepaalde andere werkgevers werkzaam te zijn. Hoofdregel is dat een concurrentiebeding geldig is wanneer dit schriftelijk is overeengekomen met een meerderjarige werknemer.

Sinds 1 januari 2015 geldt de hoofdregel dat het niet meer mogelijk is om een concurrentiebeding op te nemen in een tijdelijke arbeidsovereenkomst.