Er is een fout opgetreden in dit component.

Is een mondeling afgesproken proeftijd rechtsgeldig?

Nee, een proeftijd moet u altijd schriftelijk overeenkomen met uw werknemer.

Let op: een schriftelijke proeftijd hoeft niet per se in de arbeidsovereenkomst opgenomen te zijn maar kan bijvoorbeeld ook voortvloeien uit een cao of personeelsreglement dat op de arbeidsovereenkomst van toepassing is verklaard.