Er is een fout opgetreden in dit component.

Ben ik verplicht het loon van mijn stakende werknemers door te betalen?

Nee, u bent niet verplicht om het loon over de uren waarin de werknemers staken door te betalen. Werknemers die door de vakbonden worden opgeroepen tot staking, zijn vrij om aan die oproep gehoor te geven. Ook al zijn zij geen lid van een van die bonden. Maar de hoofdregel van het arbeidsrecht blijft wel gelden: geen arbeid, geen loon. U bent dus niet verplicht loon te betalen over de uren waarin uw werknemers niet hebben gewerkt.