Er is een fout opgetreden in dit component.

Hebben werknemers het recht om te staken?

Ja, mits het gaat om een ┬┤gewone┬┤ staking. Werd staken vroeger gezien als wanprestatie van een individuele werknemer, tegenwoordig wordt het gezien als een collectieve actie. In het Europees Sociaal Handvest (ESH) wordt het recht op staken erkend. De Nederlandse rechter laat zich door dat handvest leiden. Het ESH erkent niet het recht tot een politieke staking. Een staking om te protesteren tegen bijvoorbeeld het overheidsbeleid op het gebied van defensie of de toelating van vreemdelingen is dus onrechtmatig.