Er is een fout opgetreden in dit component.

Zijn er beperkingen aan het recht op staken?

Ja, dat blijkt uit de rechtspraak. Staking is een laatste redmiddel en mag niet worden toegepast voordat alle onderhandelingsmogelijkheden zijn uitgeput. De belangen die de staking beoogt te behartigen moeten zwaarder wegen dan de belangen die door de staking getroffen worden. Denk bijvoorbeeld aan de belangen van de reizigers die worden getroffen door een staking van NS-personeel.