Er is een fout opgetreden in dit component.

Kan een werknemer het ouderschapsverlof zelf indelen?

De standaardregel is dat een werknemer het verlof in een aaneengesloten periode van ten hoogste 12 maanden opneemt waarbij hij ten minste de helft van het overeengekomen aantal uur per week werkt. Een werknemer kan in overleg met u het ouderschapsverlof ook anders indelen. Bijvoorbeeld als de werknemer het verlof over een langere periode wil uitsmeren of meer uren per week wil opnemen. Het verlof kan ook in maximaal zes periodes opgedeeld worden. Tenzij er een belangrijk bedrijfsbelang speelt, is het redelijk dat u als werkgever instemt met zo’n verzoek.